Przegląd Turystyczny Warmii i Mazur Magazyn Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 • Rada redakcyjna:
  Wojciech Śmieszek (przewodniczący)
  Kamila Górecka – Kirwiel (redaktor naczelna)
  Justyna Szostek, Stanisław Harajda,
  Marian Jurak, Artur Kamiński,
  Jakub Broch (wersja www.lovewm.pl)

 

Wydawca:

Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski
ul. Mazurska 10/12 lok.17a, 10 – 520 Olsztyn
tel. +48 607 88 91 77
e-mail: pit@pit.olsztyn.pl, www.pit.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Staromiejska 1, 10–017 Olsztyn, tel./fax (89) 535 35 65
email: kontakt@wmrot.org, www.wmrot.org

Pytania dotyczące wersji drukowanej? magazyn@lovewm.pl